Radiology Lab Centers

Name
City
CT Details
State / Region
MRI Details
Bilandpur, Near Durga Mandir Gorakhpur
  • 1.5 Tesla
  • Multislice
Betiahata 50 Steps East to Betiahata Chauraha Gorakhpur
  • 1 Tesla
  • Spiral
aryavart.jpg
Bank Road, Vijay Chowk Gorakhpur
  • Spiral
Cron Job Starts