Radiology Lab Centers

Name
City
CT Details
State / Region
MRI Details
Shankar Nagar, No 6 Locality, Shivaji Nagar Bhopal
  • 1.5 Tesla
  • Multislice
sanket_bhopal.jpg
Zone-I, Maharana Pratap Nagar Bhopal
sameer_bhopal.jpg
Zone-I, Maharana Pratap Nagar Bhopal
Near Kamla Square Park Bhopal
  • 1.5 Tesla
Area Colony, Bhopal Bhopal
  • 1.5 Tesla
  • 16 Slice
Cron Job Starts