Radiology Lab Centers

Name
City
CT Details
State / Region
MRI Details
sahkar_akola.jpg
New Bhagwat Plot, Behind Indraprastha Tower Akola
Ranpise Nagar Akola
  • 1.5 Tesla
  • Multislice
khandelwal_akola.jpg
Shastri Nagar Akola
  • 1.5 Tesla
  • Multislice
Cron Job Starts